producing

  1. üretme
üretim tesislerini genişletmek Verb
kanserojen
üretim alanı
üretim kapasitesi
bir sonuca neden olan ilk neden
ilk illet
üretim tesisleri Noun
üreten fabrika
üretim sanayileri Noun
faiz getiren
faiz getiren
üretim kapasitesi
imalat kapasitesi
üretim birimi
altın üreten ülke
gelir getiren faktör
gelir getiren faktör
zarara neden olan faktör
petrol üreten ülkeler Noun
hammadde alanı
hammadde üreten ülke
ham madde üreten ülke