üretim tesislerini genişletmek Fiil
kanserojen
üretim alanı
üretim kapasitesi
bir sonuca neden olan ilk neden
ilk illet
üretim tesisleri İsim
üreten fabrika
üretim sanayileri İsim
faiz getiren
faiz getiren
üretim kapasitesi
imalat kapasitesi
üretim birimi
altın üreten ülke
gelir getiren faktör
gelir getiren faktör
zarara neden olan faktör
petrol üreten ülkeler İsim
hammadde alanı
hammadde üreten ülke
ham madde üreten ülke