product development

  1. Noun, Management ürün geliştirme
deneme üretimi ve tam üretim aşamaları Noun
prototip ürün
ürün geliştirmesi evresi
model yapımı
yeni bir ürünün doğuşuna giden olaylar zinciri
ürün araştırması ve geliştirmesi