production curve

  1. üretim eğrisi
üretim kapasitesi eğrisi
üretim imkanları eğrisi