production curve

üretim kapasitesi eğrisi
üretim imkanları eğrisi