prohibition on disseminating secret information

  1. Noun, Competition Law gizli bilgileri açıklama yasağı