promote economic expansion

  1. Verb ekonomik gelişmeyi teşvik etmek