promote

 1. Transitive Verb ilerletmek, terakki ettirmek, desteklemek, teşvik etmek.
 2. Transitive Verb terfi ettirmek, (rütbe/mevki/maaş) yükseltmek.
 3. Transitive Verb (sınıf) geçirmek, terfi ettirmek.
  Those who pass the test will be promoted to the next higher grade.
 4. Transitive Verb (satışını) artırmak, (işi) genişletmek/geliştirmek, tevsi etmek, (malın) tutunmasını sağlamak, (fikir/dava)
  yerleşmesini/gelişmesini sağlamak.
 5. Transitive Verb (bir şeyi) hile ile elde etmek, yürütmek.
 6. Transitive Verb kurmak, tesis etmek, geliştirmek.
  The United Nations has done much to promote peace: Birleşmiş
  Milletler barışı tesis için çok uğraştı.
  to promote a company: bir şirket kurmak.
ipka etmek Verb
yükseltmek Verb, Information Technology
bir kanun tasarısını parlamentoda desteklemek Verb
parlamentodan bir önergeyi geçirmek Verb
(Br) yeni bir şirket kurmak Verb
bir öğrenciyi bir üst sınıfa geçirmek Verb
bir planı desteklemek Verb
bir planı teşvik etmek Verb
ekonomik gelişmeyi teşvik etmek Verb
yüksek standart dıları teşvik etmek Verb
yüksek standartları teşvik etmek Verb
ilerlemeyi teşvik etmek Verb
ilişkileri geliştirmek Verb
tasarrufları özendirmek Verb
birinin menfaatine çalışmak Verb
hiç tanınmayan bir adayı tanıtmak Verb
birini bir mevkie geçirmek Verb
birini bir yere terfi ettirmek Verb
birini bir yere yükseltmek Verb
satışları teşvik etmek Verb
tercihan terfi ettirmek Verb