1. Geçişli Fiil ilerletmek, terakki ettirmek, desteklemek, teşvik etmek.
 2. Geçişli Fiil terfi ettirmek, (rütbe/mevki/maaş) yükseltmek.
 3. Geçişli Fiil (sınıf) geçirmek, terfi ettirmek.
  Those who pass the test will be promoted to the next higher grade.
 4. Geçişli Fiil (satışını) artırmak, (işi) genişletmek/geliştirmek, tevsi etmek, (malın) tutunmasını sağlamak, (fikir/dava)
  yerleşmesini/gelişmesini sağlamak.
 5. Geçişli Fiil (bir şeyi) hile ile elde etmek, yürütmek.
 6. Geçişli Fiil kurmak, tesis etmek, geliştirmek.
  The United Nations has done much to promote peace: Birleşmiş
  Milletler barışı tesis için çok uğraştı.
  to promote a company: bir şirket kurmak.
ipka etmek Fiil
yükseltmek Fiil, Bilgi Teknolojileri
bir kanun tasarısını parlamentoda desteklemek Fiil
parlamentodan bir önergeyi geçirmek Fiil
(Br) yeni bir şirket kurmak Fiil
bir öğrenciyi bir üst sınıfa geçirmek Fiil
bir planı desteklemek Fiil
bir planı teşvik etmek Fiil
ekonomik gelişmeyi teşvik etmek Fiil
yüksek standart dıları teşvik etmek Fiil
yüksek standartları teşvik etmek Fiil
ilerlemeyi teşvik etmek Fiil
ilişkileri geliştirmek Fiil
tasarrufları özendirmek Fiil
birinin menfaatine çalışmak Fiil
hiç tanınmayan bir adayı tanıtmak Fiil
birini bir mevkie geçirmek Fiil
birini bir yere terfi ettirmek Fiil
birini bir yere yükseltmek Fiil
satışları teşvik etmek Fiil
tercihan terfi ettirmek Fiil