proof of a debt

  1. bir müflisin malvarlığı üzerinde hak iddia eden şahsın hazırladığı imzalı belge
iflas masasından alacağını belgeleyen kanıt sunmak Verb
iflas masasından alacağını belgeleyen kanıt sürmek Verb