proof of identity

  1. hüviyet ispatı
kimliğini ispat şartıyla birine bir meblağ vermek Verb
kimliğin saptanması üzerine ödenebilir
kimlik ispatı üzerine ödenir
kimliğin ispatı üzerine ödenebilir
kimliğini ispat et
kimlik belgesinin sunulması
kimliğini belgelemek Verb
kimliğin ispatı