proof to the contrary

  1. karşıt kanıt
  2. aksine delil
  3. aksi delil
aksine delil olmadığı takdirde
aleyhine delil olmadığı takdirde
karşı delil göstermek Verb
karşıt kanıt göstermek Verb