property acquired during the marriage

  1. evlilik gereği iktisap olunan mal varlığı
  2. evlilik gereği iktisap olunan mal