protect public health

  1. Verb kamu sağlığını korumak