prove a bad egg

  1. Verb başarısızlıkla sonuçlanmak