prove one's identity

  1. Verb birinin kimliğini ispat etmek
  2. Verb kimliğini kanıtlamak