prove sb's innocence

  1. Verb birinin suçsuzluğunu kanıtlamak