provide an opportunity for someone to do sth

  1. Verb birine bir şey yapması için fırsat vermek