public contract

  1. devlet sözleşmesi
bayındırlık işleri sözleşmesi
kamu hukuku sözleşmesi
kamu hukukuna tâbi sözleşme