public image

  1. kamuda yaratılmış imaj
halkın gözünde itibarını düşürmek Verb