pull on the trigger

  1. Verb tetiği çekmek
  2. Verb ateşlemek
parmağı tetikte olmak ; tetiği çekmek ; eli tetikte ; hazırcevap ; kafası çabuk işler .