puma

  1. Noun, Zoology panter
    (Felis concolor).
  2. Noun panter kürkü.
  1. Noun, Animal Species cougar

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Kedigiller familyasından, Amerika kıt’asında yaygın olarak ... beyaz, yırtıcı memeli hayvan