purposely

  1. Adverb bilerek
  2. Adverb kasıtlı bir şekilde
  3. Adverb kasten
  4. Adverb kasten, mahsus, isteyerek, bile bile.
  5. Adverb belirli bir maksatla/gaye ile, kararla, azimle.