1. Zarf bilerek
  2. Zarf kasıtlı bir şekilde
  3. Zarf kasten
  4. Zarf kasten, mahsus, isteyerek, bile bile.
  5. Zarf belirli bir maksatla/gaye ile, kararla, azimle.