pursue a goal

  1. Verb bir hedefe ulaşmaya çalışmak
  2. Verb bir amaca ulaşmaya çalışmak
  3. Verb bir amaç uğrunda çalışmak