put one's affairs in order

  1. Verb işlerine çekidüzen vermek
  2. Verb işlerini hale yola koymak