put the arm on

  1. (a) el açmak, para istemek, dilenmek, (b) zorla uzaklaştırmak, yaklaştırmamak.