quantity discount

  1. Noun, Competition Law miktar indirimi
  2. miktara bağlı indirim
  3. Noun mübayaa iskontosu
  4. miktar iskontosu (büyük siparişlere uygulanan iskonto
  5. Noun miktar iskontosu
verilen siparişin büyüklüğüne bağlı olarak yapılan fiyat indirimi