quantity discount

  1. İsim, Rekabet Hukuku miktar indirimi
  2. miktara bağlı indirim
  3. İsim mübayaa iskontosu
  4. miktar iskontosu (büyük siparişlere uygulanan iskonto
  5. İsim miktar iskontosu
verilen siparişin büyüklüğüne bağlı olarak yapılan fiyat indirimi