queen's pawn opening

  1. (satranca) vezirin önündeki piyadeyi iki ileri sürerek başlama.