queer sb's pitch

  1. Verb birinin işlerine engel olmak
  2. Verb birinin planlarını bozmak