quote one's authorities

  1. Verb yararlandığı kaynakları belirtmek