raise prices

  1. Verb fiyatları yükseltmek
fiyat düzeyinıyükseltmek Verb
fiyatların düzeyini yükseltmek Verb
fiyat düzeyini çıkarmak Verb