raise prices

fiyat düzeyinıyükseltmek Fiil
fiyatların düzeyini yükseltmek Fiil
fiyat düzeyini çıkarmak Fiil