random access

  1. Noun rastgele erişim: Bilgisayar veri saklama ortamında erişilmek istenen tutanağın öncekinden bağımsız olarak
    doğrudan doğruya okunması ya da yazılmasını sağlayan donanım olanağı ve düzenleme yöntemi.
rastgele erişimli düzen
rastgele erişimli bellek. Noun
rastgele erişimli hafıza Noun, Information Technology