range between something and something

  1. Verb birşeyle birşey arasında değişmek
  2. Verb birşeyle birşey arasında değişiklik göstermek
  3. Verb birşeyden birşeye kadar kapsamak