ratchet effect

  1. bir durup bir başlayan ilerleme
  2. artma
  3. büyüme vb
  4. ratchet etkisi (geçici bir ekonomik baskıdan ötürü fiyat ya da ücret artırıldığında , baskı azaldığı
    zaman bunun gerilemesinin mümkün olamayacağı görü