read between lines

  1. gizli/kapalı anlamı sezmek/anlamak, sezmek, farkına varmak,
    argo çakmak.
  2. gizli anlamı keşfetmek/sezmek, ne kastedildiğini anlamak/sezmek, dilinin altındakini keşfetmek.
    If
    you read between lines, this letter is really a request for money.
gizli anlamı çıkarmak Verb
dikkatle okumak Verb