read-only memory

  1. Noun, Information Technology okunabilir bellek
programlanır salt okunur bellek Information Technology
silinir programlanır salt oku bellek Information Technology
Salt Okunur Bellek Information Technology