reap the harvest of one's hard work

  1. Verb çok çalışmasının semeresini almak