recession fear

  1. iktisadi durgunluk korkusu
konjonktürün gerilemesi endişesi