reciprocity principle

  1. Noun, Politics-Intl. Relations karşılıklılık ilkesi
  2. karşılık ilkesi
  3. bir ülkenin bir başkasına tanıdığı ticaret kolaylıklarının o ülke tarafından kendisine de tanınması ilkesi
karşılıklılık ilkesi Noun, Politics-Intl. Relations
karşılıklılık ilkesi, mütekabiliyet ilkesi Noun, International Law