recommend

 1. Verb beğendirmek, çekici/cazip göstermek.
  A plan that has nothing to recommend .
 2. Verb temiz iş kâğıdı vermek.
 3. Verb emanet/havale/teslim etmek.
  to recommend something to the care of someone/to someone's care: bir
  şeyi bir kimseye emanet etmek.
  to recommend one's soul to God: ruhunu Allaha teslim etmek.
tavsiye kararı Noun, International Law
kesinlikle tavsiye etmek Verb
kesinlikle önermek Verb
kesinlikle önermek Verb
kesinlikle tavsiye etmek Verb
şiddetle önermek Verb
şiddetle tavsiye etmek Verb
bir adayı bir mevki için tavsiye etmek Verb
bir çocuğu birinin ihtimamına bırakmak Verb
bir fiyat tavsiye etmek Verb
ihtiyatlı olmayı önermek Verb
müşteri tavsiye etmek Verb
birşey yapmayı tavsiye etmek Verb
birşey yapmayı önermek Verb
birşey yapmayı salık vermek Verb
birini bir iş için tavsiye etmek Verb
birini birşey için önermek Verb
birini çok övmek Verb
selam söylemek Verb
birini salık vermek Verb
birine bir şey yapmasını tavsiye etmek Verb
birşey için birşeyi salık vermek Verb
birşey için birşeyi tavsiye etmek Verb
birşey için birşeyi önermek Verb
bir şeyi birinin bakımına emanet etmek Verb
birine birşeyi tavsiye etmek Verb
birine birşeyi salık vermek Verb
birine birşeyi önermek Verb
kâr paylarını tavsiye etmek Verb
kâr paylarını tavsiye etmek Verb