red drum fish

  1. Noun deniz güzeli
    (Sciaenops ocellata). Atlantik kıyılarında avlanan makbul bir balık.