redeem

 1. Transitive Verb bedelini ödeyip geri almak, rehinden kurtarmak.
  To redeem a mortgage. To redeem one's watch (from pawn).
 2. Transitive Verb borçtan kurtarmak.
 3. Transitive Verb fidye vererek kurtarmak, halâs etmek.
 4. Transitive Verb va'dini yerine getirmek, sözünü tutmak.
 5. Transitive Verb günahtan arıtmak.
  redeemed from vice.
 6. Transitive Verb telâfi etmek, düzeltmeye çalışmak.
  To redeem the time. He was trying to redeem himself for his earlier failure.
 7. Transitive Verb (senet, bono vb.'ni) paraya çevirmek, bozdurmak.
sözünü tutmak Verb
haklarını yeniden elde etmek Verb
kefaret Noun, Religion-Faith
tekrar satın alma hakkı
senedi ödemek Verb
bir senedi kabul edip ödemek Verb
bir borç senedini ödemek Verb
bir tahvili itfa etmek Verb
bir borcu geri ödemek Verb
borcun itfası Noun
bir vasiyetnameyi iptal etmek Verb
bir borcu ödemek Verb
bir borcu geri ödemek Verb
ipoteği çözmek Verb
ipotek borcunu ödemek Verb
ipoteği fekketmek Verb
rehinden kurtarmak Verb
rehindeki saati kurtarmak Verb
rehin çözmek Verb
rehini fekketmek Verb
bir rehni ödemek Verb
vaadini yerine getirmek Verb
sözünü tutmak Verb
teminatı geri satın almak Verb
bir geliri geri ödemek Verb
bir hatayı düzeltmek Verb
bir yükümlülüğü yerine getirmek Verb
bir borcu itfa etmek Verb
rehinli tahvilleri geri ödeyerek itfa etmek Verb
geri satın almak Verb
hisse senetlerini itfa etmek Verb
kurtarmak Verb
temize çıkmak Verb
hatasını telafi etmek Verb
durumu kurtarmak Verb
bir borçu ödemek için yeniden borçlanma