1. Geçişli Fiil bedelini ödeyip geri almak, rehinden kurtarmak.
  To redeem a mortgage. To redeem one's watch (from pawn).
 2. Geçişli Fiil borçtan kurtarmak.
 3. Geçişli Fiil fidye vererek kurtarmak, halâs etmek.
 4. Geçişli Fiil va'dini yerine getirmek, sözünü tutmak.
 5. Geçişli Fiil günahtan arıtmak.
  redeemed from vice.
 6. Geçişli Fiil telâfi etmek, düzeltmeye çalışmak.
  To redeem the time. He was trying to redeem himself for his earlier failure.
 7. Geçişli Fiil (senet, bono vb.'ni) paraya çevirmek, bozdurmak.
sözünü tutmak Fiil
haklarını yeniden elde etmek Fiil
kefaret İsim, Din ve İnanç
tekrar satın alma hakkı
senedi ödemek Fiil
bir senedi kabul edip ödemek Fiil
bir borç senedini ödemek Fiil
bir tahvili itfa etmek Fiil
bir borcu geri ödemek Fiil
borcun itfası İsim
bir vasiyetnameyi iptal etmek Fiil
bir borcu ödemek Fiil
bir borcu geri ödemek Fiil
ipoteği çözmek Fiil
ipotek borcunu ödemek Fiil
ipoteği fekketmek Fiil
rehinden kurtarmak Fiil
rehindeki saati kurtarmak Fiil
rehin çözmek Fiil
rehini fekketmek Fiil
bir rehni ödemek Fiil
vaadini yerine getirmek Fiil
sözünü tutmak Fiil
teminatı geri satın almak Fiil
bir geliri geri ödemek Fiil
bir hatayı düzeltmek Fiil
bir yükümlülüğü yerine getirmek Fiil
bir borcu itfa etmek Fiil
rehinli tahvilleri geri ödeyerek itfa etmek Fiil
geri satın almak Fiil
hisse senetlerini itfa etmek Fiil
kurtarmak Fiil
temize çıkmak Fiil
hatasını telafi etmek Fiil
durumu kurtarmak Fiil
bir borçu ödemek için yeniden borçlanma