redemption of a promise

  1. bir vaadin yerine getirilmesi