redemptive

  1. Adjective borçtan/ipotekten kurtarmaya yarayan/tahsis edilen.
  2. Adjective kurtarıcı, kurtaran.
  3. Adjective günahları /suçları affettiren.
    Christ's redemptive = redemptory sacrifice.
  4. borçtan/ipotekten kurtararak, günahları /suçları affettirecek şekilde.