redeploy the labor force

  1. Verb işgücünü yeniden düzenlemek