refinery

  1. Noun arıtım evi, tasfiyehane, rafineri, şeker fabrikası, kalhane, kal ocağı.
yeni rafineri Noun
petrol rafinerisi
petrol rafinerisi
petrolü rafineriye payplayn ile sevk etmek Verb
şeker rafinerisi
rafineri kapasitesi